2471) Szpital Praski. Na początek setu ciekawa praska przedwojenna budowla. Gmach "cudownie" ocalał przed Niemieckim wysadzeniem w 1944 r. Materiały przeznaczone na jego wysadzenie poszły na ponowne wysadzenie sąsiedniej Katedry Praskiej, która bez szwanku przeżyła pierwszą detonację.



2472) Budowa Stadionu Narodowego trwa. Pozostajemy na prawym brzegu. Letni kadr obrazujący budowę naszej narodowej areny. Nie mogę się doczekac końca realizacji tej inwestycji. Ponownie trzeba będzie odwiedzic wszystkie miejscówki, z których ten obiekt będzie widoczny.



2473) Miasto Krzyży. Symbol religii chrześcijańskiej nabiera specjalnej mocy w naszym mieście. Podczas wojny i powstania krzyżąmi oznaczone były wszystkie mogiły, nikt wówczas się nie dopatrywał, czy pogrzebany nie był przypadkiem innego wyznania.



2474) Bazar Różyckiego. Przemijająca legenda, czy też ponowny rozkwit. Bazar w dalszym ciągu trwa i funkcjonuje. Wytrzymał 20 letnią konkurencję w postaci Jarmarku Europa więc powinien wszystko przetrzymac. Swoisty folklor, który zyska dużo po ukończeniu budowy Muzeum Pragi w przyległych kamienicach. Trzymamy kciuki.



2475) Kolejowa Warszawa, czyli krajobrazy mniej znane. Jak w każdym mieście, węźle kolejowym i w Warszawie znajdziemy dziesiątki najróżniejszych przepustów ulokowanych w miejscach zapomnianych przez Boga. Podobnie jak i poniższy obiekt położony gdzieś na Woli. Musiałbym chwilę pomyślec, aby ponownie na niego natrafic w mych wycieczkach...



2476) Historyczne ujęcie. Za 2 lata kadr uzyska nową, starą szatę. Socreal zostanie zastąpiony przedwojenną modernistyczną szatą. Trzymam kciuki za tą inwestycję i kibicuję każdej inwestycji, której założeniem jest przywrócenie oryginalnego wyglądu budynku. Warszawska kolejka gmachów, które powinny odzyskac powojenne i przedwojenne naleciałości jest bardzo długa.



2477) W środku miasta. Symboliczne wrażenie środka jakie odczuwamy wędrując warszawskimi, śródmiejskimi mostami. Warto wówczas poddac się refleksji, że otacza nas w każdym kierunku 15 km 2,5 milionowego miasta. O obszarze metropolii nie mówmy...



2478) Pierwsze powojenne osiedle. Mariensztat. Ciekawe, aczkolwiek zapomniane przez turystów miejsce. Wpływ na to ma fakt, że Mariensztat jest faktycznym osiedlem. Handel i usługi w przyziemiach zostały ograniczone do absolutnego minimum. Nawet zabudowa wokół Rynku Mariensztackiego w większości to mieszkania na parterze, a nie lokale usługowe. Widac to również na poniższym kadrze.



2479) Ach to miasto. Kolejna odsłona WZW. Fragment prawdziwego przedwojennego miasta. Mimo mocnego wyszczerbienia, wielu dziur po wyburzonych kamienicach - czuc miasto. I pomyślec, że podobnie wyglądał obszar między Wisłą i ulicami Polną, Towarową, Okopową i Słomińskiego. Tu mowa o Warszawie z początku wieku XX. Po 1916 r. nastąpiła olbrzymia ekspansja na skutek której i Ochota, i Mokotów, i Żoliborz oraz Wola i Bielany stały się gęstym miastem. O prawym brzegu nie wspominając.



2480) WZW. Jeszcze jeden kadr naszego miasta ponad dachami śródmieścia. Jakże malowniczo wśród gęstej i zróżnicowanej zabudowy wygląda trzecia wieża kościoła Wszystkich Świętych. Kapitalnie skleiły się ze sobą wieże Tepsy (Moniuszki), Ściany Wschodniej i PZU. Z kolei Tepsa przy Twardej stara się zasłonic WTT, ale jednak różnica 90 metrów w wysokości robi swoje.

Komentarze: