4351) Nad Wisłą. Wisła - najdłuższa rzeka w Polsce rozdziela na pół stołeczny, syreni gród. Do niedawna prawy brzeg był na tyle dziki, że niemożliwym byłoby zrobienie poniższego zdjęcia. Dziś jest to możliwe, z czego skrupulatnie korzystam w moich nadwiślanych spacerach. W kadrze kościoły Nowego Miasta na tle odległej wolskiej dominanty - wieżowca WTT.4352) Metro Warszawskie. Stacja Techniczno Postojowa Kabaty obsługująca tabor I linii metra i wkrótce tabor dla centralnego odcinka II linii metra. W sumie blisko 70 pociągów... Na kolejną STP na bemowskim krańcu II linii metra - Mory przyjdzie poczekać jeszcze dobrych lat... Nie mówić o STP dla III linii - Kozia Górka.4353) WZW. Osiedle za Żelazną Bramą. Charakterytyczne 19 17 kondygnacyjnych bloków. Mimo dość intensywnej zabudowy poszczególnych fragmentów "osiedla" nadal są perspektywy z których OŻB jest w stanie przysłonić cały kadr... W kadrze 14 z ww. 19 bloków.4354) Jesteśmy Waszą Stolicą. Trzeba przyznać, że hasło oryginalne i nie do podważenia przez kibiców innych klubów, które zajeżdżają na Łazienkowską.4355) WZW. Tradycyjny popołudniowy kadr z Pałacu Kultury i Nauki w kierunku Placu Konstytucji i Placu Zbawiciela. Siatka ulic podłużnych: Marszałkowskiej, Poznańskiej, poprzecznych: Hożej i Koszykowej. Gdzieś przez Plac Zbawiciela przecinają się Nowowiejska i Mokotowska...4356) Skyline z Filtrów Warszawskich. Rozległa pusta przestrzeń między Filtrową i Koszykową skutecznie eksponuje nasze warszawskie wieże. W kadrze jedne z najstarszych: Mariott, IntracoII/Elektrim/Oxford, Orco oraz wieża ciśnień z 1886 r. - dziś już tylko jako zabytkowy obiekt na terenie Filtrów.4357) WZW z Mokotowa. Kadr z bloków przy Metrze Wilanowska. Doskonale widać, jak z tej perspektywy rozdzielone są oba największe warszawskie clustry. Z czasem przy pomocy wież, które powstaną na miejscu Mennicy, Browarów i w okolicach Ronda ONZ podział zostanie zatarty.4358) WZW i północne wieżowce. Błękitny przy Placu Bankowym oraz Intraco i North Gate przy dawnym Placu Muranowskim. A na drugim brzegu Wisły skutecznie o sobie przypomina najstarsza z warszawskich elektrociepłowni - Żerań.4359) Nowe Miasto nocą. Ulica Freta, a przy niej kościół Św. Ducha. Do 1791 r. teren między Mostową, a Długą był świadkiem ciągłych sporów o jego przynależność. Dyskusja toczona była przez dwa ówczesne warszawskie miasta "Stare" i "Nowe". Dopiero likwidacja w 1791 r. warszawskich jurydyk (aż 26 - stanowiących odrębne miasta/miejscowości) i scalenie w jedną Wielką Warszawę dało koniec owym sporom...4360) WZW i zachód słońca nad centrum. Miasto powoli się uspokaja, ruch uliczny powoli maleje. Pracujący, a nie mieszkający w Warszawie już daleko poza granicami miasta...

Komentarze: