6211) Ulica Grzybowska - staro - nowa, nisko - wysoka.6212) Al. Jana Pawła II.6213) WZW. Ta sama aleja, ale z wysokości i w przeciwnym kierunku.6214) WZW. Plac Bankowy x 2.6215) 11 listopada. Święto Niepodległości sprzed kilku lat, jeszcze bez zamieszek.6216) Wczesna wiosna nad Wisłą - kilka lat temu.6217) Oko studni.6218) WZW. Nowa Praga, Szmulki, Grochów.6219) Jedna wieża - dwa światy.6220) WZWN. Trasa WZ - osiowo.

Komentarze: