6471) Stare Miasto6472) Bez Pałacu Bruhla i Saskiego...6473) Dawny Dworzec Centralny.6474) MPW przy Przyokopowej.6475) Plac Grzybowski w czasach swej krótkiej świetności.6476) Urbanistyka na dwóję, architektura na piątkę.6477) I etap XIX Dzielnicy.6478) WZW - Stara Praga i Szmulowizna, czyli dziesiątki kamienic schowanych między blokami.6479) Praski MDM w pełnej krasie.6480) WZW b. archiwalnie.

Komentarze: