7114) Warszawa Wschodnia. Warszawskie dworce, a w szczególności Wschodnia i Centralna (Zachodnia mniej) pozostaną dla mnie zawsze takim przedsionkiem Warszawy. To od tych dworców w zasadzie kiedyś zaczynała się ta rzeczywista i namacalna Warszawa.7115) WZW - Szmulowizna7116) WZW - Szmulowizna7117) WZW - Szmulowizna7118) WZW - Szmulowizna. I Stadion Narodowy chyba od najmniej korzystnej strony, tj. z kamionkowskimi zabudowaniami u podnóża...7119) WZW - Szmulowizna7120) WZW - Powiśle7121) WZW - Powiśle7122) WZW - Powiśle7123) WZW - Powiśle7124) Powiśle - estakada kolejowej średnicy. Tzn. kiedyś estakada, obecnie poprzez powojenną dobudowę dodatkowej pary torów prześwity estakady stanowią nasypy dla sąsiednich torów.

Komentarze: