• 18.03.2020 :: 01:00

  Komentuj (0)

  7114) Warszawa Wschodnia. Warszawskie dworce, a w szczególności Wschodnia i Centralna (Zachodnia mniej) pozostaną dla mnie zawsze takim przedsionkiem Warszawy. To od tych dworców w zasadzie kiedyś zaczynała się ta rzeczywista i namacalna Warszawa.  7115) WZW - Szmulowizna  7116) WZW - Szmulowizna  7117) WZW - Szmulowizna  7118) WZW - Szmulowizna. I Stadion Narodowy chyba od najmniej korzystnej strony, tj. z kamionkowskimi zabudowaniami u podnóża...  7119) WZW - Szmulowizna  7120) WZW - Powiśle  7121) WZW - Powiśle  7122) WZW - Powiśle  7123) WZW - Powiśle  7124) Powiśle - estakada kolejowej średnicy. Tzn. kiedyś estakada, obecnie poprzez powojenną dobudowę dodatkowej pary torów prześwity estakady stanowią nasypy dla sąsiednich torów.

  Komentuj (0)

 • 18.03.2020 :: 02:00

  Komentuj (0)

  7125) WZW  7126) WZW  7127) WZW  7128) WZW  7129) WZW  7130) WZW  7131) WZW  7132) WZW  7133) WZW  7134) WZW  7135) WZW  7136) WZW  7137) WZW  7138) WZW

  Komentuj (0)

 • 18.03.2020 :: 03:00

  Komentuj (0)

  7139) Szczęśliwice  7140) j.w.  7141) j.w.  7142) Kopiec :(  7143) j.w.  7144) I najfajniejsza "kładka" w mieście  7145) j.w.

  Komentuj (0)